Ανακοινώσεις

 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στις 06/02/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα , Αχαρνές ) , έδρα του Συνδέσμου Πάρνηθας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο παρακάτω συνημμένο....

 Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση στις 08/01/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων , έδρα Δήμου Φυλής,

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΧΑΡΝΕΙΣ

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».

 

Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω συννημένο...

Σελίδα 2 από 2