ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ)

Δείτε το Συνημμένο αρχείο...

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Post Type: Single Image Post