ΧΡΕΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-image-9 ΧΡΕΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-image-10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΧΡΕΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ Ο Κ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ

Εκλογές και νέα µέλη στο ∆.Σ. του ΣΥΝ.ΠΑ.

Ειδική συνεδρίαση στα γραφεία του Συνδέσµου Προστασίας της Πάρνηθας πραγµατοποιήθηκε υπό την προεδρία του ∆ηµήτρη Καµπόλη µε σκοπό την εκλογή νέου αντιπροέδρου και νέου τακτικού µέλους στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Συγκεκριµένα µε απόφαση του ο ∆ήµος Αχαρνών πρότεινε για αντικαταστάτη του µέχρι πρότινος δηµοτικού συµβούλου Αχαρνών και αντιπροέδρου του ΣΥΝΠΑ, Γιώργου Ποιµενίδη, ο οποίος παραιτήθηκε, τον επίσης δηµοτικό σύµβουλο Αχαρνών ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη. Τα µέλη του ∆.Σ του ΣΥΝ.ΠΑ στην συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε έκαναν αποδεκτή την πρόταση του ∆ήµου Αχαρνών και εξέλεξαν στην θέση του αντιπροέδρου τον ∆ηµήτρη Μιχαηλίδη, ο οποίος τόνισε πως σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη θα βοηθήσει ώστε να συνεχιστεί το έργο του ΣΥΝ.ΠΑ για την προστασία του Εθνικού ∆ρυµού. Με την ίδια διαδικασία εξελέγη και ως τακτικό µέλος της εκτελεστικής Επιτροπής ο Χρήστος Σιδέρης, ο οποίος αντικατέστησε τον Νίκο Τζεβελέκο. Αµφότεροι από τον δήµο Ωρωπού. Μετά τις αρχαιρεσίες, οι οποίες διεξήχθησαν σε άριστο κλίµα ο πρόεδρος του ΣΥΝ.ΠΑ, ∆ηµήτρης Καµπόλης τόνισε: «Καλωσορίζω τα νέα µέλη του ∆.Σ. στις τάξεις του συνδέσµου και είµαι σίγουρος ότι θα έχουµε µια αγαστή συνεργασία µαζί τους, όπως είχαµε µε τους προκάτοχούς τους.